Vem är behörig?

Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

Vad betyder det att anlita ett behörigt företag enligt Byggkeramikrådets Branschregler, BBV?

För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.

Branschreglerna gäller för funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik skall utgöra ytskikt på golv och väggar i våtrum. Reglerna hanterar alltså inte keramiken som skall monteras på det färdiga tätskiktet.

EL-behöringhet

Alla våra EL samarbetspartners har svensk elbehöringhet och lämnar elintyg efter avslutat arbete

Säker Vatten

Våra VVS underentreprenörer är alla medlemmar i Säker vatten och lämnar intyg på utfört arbete