6 olika träslag till altan eller trädäck

Posted

De flesta utbyggnader som trädäck, altaner, trappor och staket är ofta nära marken och är mer eller mindre hårt exponerade för väder och vind. Samverkan mellan konstruktions-utformning, materialval och underhåll spelar därför en avgörande roll för hur konstruktionen fungerar och hur länge den håller. När det gäller valet av ”beständiga” trämaterial så finns det i […]