6 olika träslag till altan eller trädäck

De flesta utbyggnader som trädäck, altaner, trappor och staket är ofta nära marken och är mer eller mindre hårt exponerade för väder och vind. Samverkan mellan konstruktions-utformning, materialval och underhåll spelar därför en avgörande roll för hur konstruktionen fungerar och hur länge den håller.

När det gäller valet av ”beständiga” trämaterial så finns det i dag ett större utbud än någonsin tidigare. Marknaden domineras av tryckimpregnerat trä. Dessutom finns det hos välsorterade bygg- och trävaruhandlare värmebehandlat trä, eller s.k. termiskt modifierat trä, kärnved av lärk och furu samt ”hardwood”. Med hardwood menas oftast importerade tropiska lövträslag som t.ex. teak, bangkirai och jarrah.

1. Organwood furu

Ett miljövänligt alternativt. En ny generation av furu. Organowood har både flam- och rötskydd och är behandlad utan giftiga tungmetaller. Organowood är modifierat med kisel som ger lång hållbarhet och en vacker silvergrå nyans.

2. Sibirisk lärk

Sibirisk lärk är ljust och kan ibland ha en rödaktig ton som grånar inom 1 år. Det är ett tåligt virke med naturligt motståndskraft mot röta. Sibirisk lärk är ett barrträd, som växer mycket långsamt i centrala Sibiriens karga klimat. Den långsamma tillväxten ger trädet ett högt innehåll av kåda och garvsyra. Därför har sibirisk lärk en bra och naturlig impregnering

3. Obehandlad furu

Obehandlad furu liknar Sibirisk lärk, den är ljus men grånar med tiden. Den är inte lika vanligt som trallgolv, men det förekommer. Tänk på att det som säljs som kärnved av lärk eller furu inte alltid består av 100 procent kärnved utan kan även innehålla en viss del ytved, som har väsentligt sämre naturlig beständighet än kärnveden. För att bevara dess färg bör man smörja in regelbundet med träolja.

4. Tropisk hardwood

Tropisk hardwood är ljus till rödbrun men med stora variationer. Det kräver väldigt lite underhåll – smörjs endast in med teakolja för att bevara färgen. En bra sak att kontrollera är att det är FSC-certifierat, alltså att det kommer från ett uthålligt skogsbruk i tropikerna.

5. Tryckimpregnerat

Tryckimpregnerat är grönt eller brunt och grånar inom 1-2 år. Ett plus är att de inte kräver något underhåll, förutom att smörja med träolja för att hålla det fräscht och bibehålla den ursprunglig färgen. Idag är tryckimpregnerat trä det mest kostnadseffektiva, men det gäller att se upp och alltid kontrollera att det är NTR-klassificerat.

6. Ceder

Ceder trall är en naturligt vacker trall med varierande färgskala. Ceder är mjuk lätt och lättarbetat träslag. Ceder har ett naturligt rötskydd vilket gör att det inte behöver behandlas med olja om du inte vill behålla dess ursprungs färg som är rödbruna annars grånar det med tiden. Eftersom cedertrall är ett mjukt trä så är det mjukt att gå på vilket tillsamman med dolt trallskruv gör det underbart för barfotat fötter. Ceder varken vrider eller spricker med tiden.