Kort intervju med Dobro Byggkonsults VD

Vi tog pulsen på Dobro Byggkonsults VD, Marek, och bad honom svara på ett par snabba frågor och förklara på vilket sätt företaget skiljer sig från andra entreprenader i området.

1. På vilket sätt skiljer sig Dobro Byggkonsult från andra entreprenadföretag?

Vår styrka ligger i vår höga servicegrad. Vi har ett team som är dedikerat till att tillfredsställa kunden i hela loppen från offertstadiet till slutresultatet.

2. Vilka tjänster är ni kända för?

Vi är framförallt kända för våra badrumsrenoveringar – det är där vi är starka och har en lång och bred kompetens. Det utgör cirka 60-75% av våran verksamhet, resterande är inom måleri och snickeri. Vi bygger till exempel både om villor men även nya villor, tillbyggnader, fasadbyten, takomläggningar, altaner och annat som har med trä att göra.

3. Enkel kommunikation är en av sakerna som utmärker er – varför är detta viktigt för er? 

För att ett projekt ska flyta på så smidigt som möjligt så är just den enkla kommunikationen det viktigaste. Dialogen med kunden måste ske konstant och den bör ske på kundens villkor. Vi har inte den möjligheten att kunna stänga av telefonen på kvällarna utan det är då kunderna börjar fundera kring sina projekt och kommer på eventuella frågor eller ändringar som de vill göra. Nåbarhet är en viktigt egenskap i den här branschen. Kunden känner sig trygg när de vet att de kan nå oss när de behöver.

4. Vilken roll har du i företaget? 

Jag är VD och ägare av företaget vilket innebär att jag bär det slutgiltiga ansvaret. Att vara VD i ett entreprenadföretag är att vara en kreativ problemlösare och se till att allas jobb flyter på så smidigt som möjligt och att slutresultatet håller vår höga standard.

Till vänster: Marek, VD för Dobro Byggkonsult